Yuan Yi Zhu

Yuan Yi Zhu is an assistant professor at Leiden University and a research fellow of Harris Manchester College, Oxford.

@yuanyi_z

Yuan Yi Zhu is an assistant professor at Leiden University and a research fellow of Harris Manchester College, Oxford.

The Coronation is a wonderful contradiction in terms

BY Yuan Yi Zhu / 3 mins

Emmanuel Macron sidesteps European division on China visit

BY Yuan Yi Zhu / 3 mins

How Rishi Sunak unleashed the anti-maths philistines

BY Yuan Yi Zhu / 2 mins

Leaked slides reveal dark side of Canada’s euthanasia policy

BY Yuan Yi Zhu / 4 mins

Labour’s constitutional plans are dangerous

BY Yuan Yi Zhu / 3 mins

The courts alone can’t save the Union

BY Yuan Yi Zhu / 3 mins

At least Liz Truss realised she was useless

BY Yuan Yi Zhu / 2 mins

Slashing the BBC World Service is a disaster

BY Yuan Yi Zhu / 3 mins

It’s official: toppling statues is illegal

BY Yuan Yi Zhu / 3 mins

Queen Elizabeth II: a beautiful anachronism

BY Yuan Yi Zhu / 2 mins

Forget her speech — Liz Truss is good at politics

BY Yuan Yi Zhu / 2 mins

Britain’s Greens aren’t funny any more

BY Yuan Yi Zhu / 3 mins

Matt Hancock is wrong about euthanasia

BY Yuan Yi Zhu / 3 mins

Conservatives don’t know how to handle China

BY Yuan Yi Zhu / 3 mins

Why Conservatives are blind to race

BY Yuan Yi Zhu / 2 mins

Why Nadhim Zahawi said yes

BY Yuan Yi Zhu / 3 mins

The mystical power of the monarchy

BY Yuan Yi Zhu / 3 mins

The real-world victims of Partygate

BY Yuan Yi Zhu / 3 mins

How the Charter of Rights let Canada down

BY Yuan Yi Zhu / 3 mins

Parliament can — and should — override judges

BY Yuan Yi Zhu / 2 mins

There’s nothing new about selling honours

BY Yuan Yi Zhu / 3 mins

The squalid world of Justin Trudeau

BY Yuan Yi Zhu / 5 mins