Tag: Diaspora

Total Results: 1


00:02

How Zemmour exploits his Jewishness

Simon Epstein